ECOSOL EFFECT

Wie zijn wij? 

Sinds 1990 staat EcoSol Effect voor maatwerk, betrokkenheid en talentontwikkeling. Op zes locaties in Haarlem bieden wij ondersteuning aan mensen met psychosociale of psychische problemen, die moeite hebben te participeren in de maatschappij. Zo wordt voorkomen dat deze mensen in een sociaal isolement terecht komen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om deel te nemen aan de samenleving.

 

EcoSol Effect is betrokken bij diverse projectgroepen en initiatieven, die zich richten op de toeleiding van kwetsbare mensen naar het reguliere welzijnswerk (basisinfrastructuur), vrijwilligerswerk, BUUV, Wijkplaatsactiviteiten e.d. meer. 

Voor wie?

Voor mensen met psychosociale of psychische problemen die een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding zoeken. Wij bieden een veilige (werk)plek, waar mensen zichzelf kunnen zijn en gaan uit van de mogelijkheden die mensen hebben.

 

Aanmelding

Inwoners van Haarlem en Zandvoort hebben geen individuele indicatie voor dagbesteding via de WMO nodig, om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van EcoSol Effect. We verzorgen zelf de intake en op basis daarvan wordt bekeken of iemand bij EcoSol Effect op zijn of haar plek is en hoeveel dagdelen iemand deel gaat nemen. Er hoeft in dit geval ook geen eigen bijdrage via het CAK betaald te worden.

 

Inwoners van overige omliggende gemeenten hebben deze indicatie nog wel nodig, wij kunnen eventueel ondersteunen bij de WMO aanvraag.

 

Werkzaamheden en activiteiten

Er worden diverse (re)creatieve activiteiten en arbeidsmatige werkzaamheden aangeboden. Dit varieert van koken, tekenen/schilderen, creatief/textiel, computeractiviteiten, zingen, wandelen en sporten/bewegen, tot klussen doen, schoonmaken en fietsen repareren. Naast groepsactiviteiten is er ook ruimte voor individuele begeleiding.

 

Naast deze locatie zijn er nog vijf andere locaties van EcoSol Effect in Haarlem, waar o.a. wordt gewerkt in het groen, met hout, met fietsen, en in een bedrijfskantine. Voor de andere locaties en meer informatie over de activiteiten, zie onze website www.ecosoleffect.nl

 

Wij leiden ook toe naar regulier welzijnswerk, vrijwilligerswerk of andere dagbesteding binnen en buiten EcoSol Effect. Ons aanbod passen wij regelmatig aan in overleg met verwijzers en deelnemers.

Klik op dit logo voor een overzicht van onze activiteiten in wijkcentrum De Fjord:

Activiteiten Buurtcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628

 

Creatieve talenten

Deelnemers van onze activiteiten laten zo nu en dan hun mooie creaties hier achter. Hier enkele voorbeelden:

 

Wijkgerichte activiteiten

Naast specifieke activiteiten voor onze deelnemers organiseren we ook wijkgerichte activiteiten voor de buurt, o.a. in samenwerking met Haarlem Effect (welzijnswerk). Daarmee willen we bijdragen aan maatschappelijke participatie van onze doelgroep en de sociale contacten in de buurt bevorderen. Voorbeelden zijn het schoonhouden van het terrein rond De Fjord, organiseren van de Open Eettafel en de Fietsenwerkplaats.

 

Openingstijden

Het activiteitencentrum is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur.
De fietsenwerkplaats is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Verder zijn wij op vrijdag open op afspraak bij speciale activiteiten.

 

Contact

Jaimie van der Kroon 

EcoSol Effect. Partner Buurtcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628.

(023) 534 8628

E-mailadres EcoSol Effect. Partner Buurtcentrum De Fjord Haarlem. avalkenburg@ecosoleffect.nl

jvanderkroon@ecosoleffect.nl

Website EcosolEffect. Partner Buurtcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628.

Homepage website wijkcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628.
Activiteiten wijkcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628.
Open Eettafel wijkcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628.
Fietsenwerkplaats wijkcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628.
Huurmogelijkheden van wijkcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628.
Contactpagina website wijkcentrum De Fjord Haarlem. Telefoon 0235348628.